Michal Krische

požární ochrana a bezpečnost práce

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technicko-organizační činnosti v oblasti požární ochrany

Seznam zajímavých odkazů nejen z oblasti PO a BOZP

http://www.pozary.cz/ - Požáry.cz - ohnisko žhavých zpráv on-line
http://www.bozpinfo.cz/ - Zpravodajský server o BOZP
http://osha.mpsv.cz/ - Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
http://www.iti.cz/ - Institut tednické inspekce Praha
http://www.csni.cz/ - Český normalizační institut
http://www.unmz.cz - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)

http://www.stromprop.cz/ - Výrobce a dodavatel bezpečnostních tabulek


http://www.csbp.cz
- Česká společnost pro bezpečnost práce s.r.o.
http://www.isoconsulting.cz/ - Mezinárodní standardy organizace a systému managementu
http://www.awfy.cz/ - Systémová a uživatelská podpora IT