Michal Krische

požární ochrana a bezpečnost práce

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technicko-organizační činnosti v oblasti požární ochrany


Popis služeb

Další služby

 • Provádění odborných školení s vystavením certifikačních dokladů
  • školení lešenářů
  • školení vazačů
  • školení práce ve výškách dle nařízení vlády 362/2005 Sb.
  • školení práce ve výškách s použitím horolezecké (speleologické) techniky
  • školení řidičů vozidel do 3,5t
  • školení elektro dle vyhl. 50/1978 Sb.
 • Bezpečnostní tabulky
 • Osobní ochranné pracovní pomůcky
 • Prostředky požární ochrany (hasicí přístroje, hydranty, včetně kontrol a revizí)